Haberler

travesti

"Amerika Yerlileri'nden Okyanusya kabilelerine, Hindistan'dan Afrikaya kadar yeryüzünün pek çok bölgesinde 'travesti' denilen insanlar geçmişten bugüne itibar gördüler, hatta büyük manevi güce sahip olduklarına inanılarak yüceltilmektedirler.
Hijralar genelde elbise olarak renkli giysiler giymekte, ağır bir makyaj yapmakta ve çeşitlil takılar takmaktadırlar.
'Ne erkek ne de kadın' veya 'hem erkek hem de kadın' oldukları için  kutsallaştırılan bu 'üçüncü cins'in günümüzde varlıklarını zor da olsa sürdüren en ilginç örnekleri, Hint Yarımadası'ndaki 'Hicre’lerdir.

Erkek olarak doğan ama kadın gibi yaşayan Hicre’ler, Hint toplumunun en canlı ve renkli üyeleridir. ‘Hicre’ yani travesti olmaya karar veren bir erkek, cerrahi operasyonla & ameliyatla hadım edilir yani erkekliğinden olur.
bu durum ameliyat olan kişiyi  kadın yapmaz. Yani cinsel bir arayış, söz gelimi transeksüel olma isteği söz konusu değildir burada. asıl Amaç, asıl olarak dinsel ritüeldir.

 şu anda Hindistan'daki hijralar,fahişelik yapmaktadırlar ve  bir fahişe ile aynı düzeyde bir sosyal konuma sahiptir. Genellikle çeşitli törenlerde (doğum, evlilik, festival,organizasyon,açılış ve benzeri etkinliklerde) şarkı söyleyerek ya da dans ederek hayatlarını kazanmaktadırlar.
Hijralar en çok Ekber Şah döneminde önem kazanmıştı.
travestilerin  Kendi locaları vardı.
Rama tarafından bereketlendiklerine inanıldıkları için eskiden hindistanda travestilere yani hijralara saygı duyulur ve dua istenirdi, günümüzde hijralar düğünlerde ve eğlencelerde şarkı söyleyerek, komiklik yaparak insanları eğlendirir bir bölümü ise Türkiyede olduğu gibi zorunlu sex işçiliği  yaparak geçinmek zorundadır artık.
Hindistan'da genel anlamda travestiler'e  eskisi kadar değer verilemekle beraber gelir düzeyleri ortalamaya göre çok yüksektir.
Travesti Locaları'nı günümüzde  kimsesiz çocuklara bakıp büyüterek ve hadım ederek devam ettirirler. Bir kimsesiz erkek çocuğu Hijra & travesti locası tarafından kabul edilirse, çocuğun bakımını Hijralar yani travestiler tarafından üstlenmiş demektir ve bu çocuklar travesti locasının devamını sağlar.

kaynak :    ingilizce ve türkçe wikipedia sayfaları'ndan alınmıştır.

Yorumlar

travesti